Anne Çocuk Sağlığı Blogu

TTB: Nüfusun en az yüzde 85’inin aşılanması gerekiyor

0 0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Kümesi’nin hazırladığı Covid-19 salgını ile geçen 18 ayın genel bir değerlendirmesi kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada salgın tırmanarak sürdüğü, hastanelerde evvelki dalgalarda olduğu üzere ağır bakım yataklarının büyük kısmı dolmamasına rağmen, vefat sayılarındaki artışın önemli bir durumda olduğu lisana getirildi.

Değerlendirmeyi TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Pandemi Çalışma Kümesi üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş lideri Kubilay Yalçınkaya ile Alp Müezzinoğlu  kamuoyu ile paylaştı.

18. Ay değerlendirmesi ana başlıklarıyla şöyle:

“DEVLET AŞILAMA İÇİN KURALLARI NET KOYMUYOR”

“Ekim ayı prestiji ile yetişkinlerin yalnızca yüzde 74’ü, tüm nüfusun ise yüzde 54’ünün çift doz aşısı tamamlandı. Bu datalarla dahi geçtiğimiz dört ayda aşılama kapasitesinin dörtte üçü kullanılmamıştır. Devlet aşı kararsızlığını gidermek için şeffaf bilgiye ve bilgiye dayalı tesirli bir irtibat kampanyası düzenlememiş hatta aşı aykırısı propagandalara müsaade vermiştir.

Sokağa çıkma yasağı üzere temel hak ve özgürlüklerini çok sınırlayan, toplumun sıhhat ve iyiliğine ziyan vermiş metotları uygulamaktan çekinmemiş olan devletin husus aşılamaya geldiğinde kuralları net bir halde koymuyor oluşu lakin popülizm ile açıklanabilir. Sıhhat Bakanı artık tüm sorumluluğu yurttaşa yıktığı suçlama eğiliminden vazgeçip yükümlülüklerini yerine getirmelidir.”

“KAPANMA AÇILMALARIN BİLİMSEL ALTYAPISI YOK”

“Yaşamın her alanında maruz kaldığımız riskli ortamları ortadan kaldırmak iktidarın sorumluluğudur. İktidar personel, işsiz, emekli, fakir, esnaf için hiçbir sosyal-ekonomik çalışma ve hazırlık yapmadan, önlemler almadan bilimsel altyapısı olmayan kapanma ve açılma süreçlerine girmiş topluma daha da fazla ziyan vermiştir.

Birebir iktidar 1,5 yıl yüz yüze yapılmayan eğitim ile bir jenerasyonun eğitim hakkını elinden almış bunun getirdiği toplumsal, kültürel, ruhsal ve gelişimsel meselelerle toplumu baş başa bırakmıştır. Okulları hiçbir bilimsel hazırlık gerekliliği yerine getirmeden kapatanlar artık de okulların açılmasında hiçbir önlemi almamaktadır.”

“POZİTİFLİLERE ETKİSİZ İLAÇ VERİLİYOR”

“Pandeminin erken periyodunda, o günün kısıtlı bilgileri ışığında, ilaç tedarik edilmiş ve uygulamaya geçirilmiş olması anlaşılabilir. Lakin kullanılmakta olan ilacın memleketler arası literatürde etkisiz olduğu, kullanılmaması gerektiği besbelli hale geldikten sonra uzunca bir mühlet dağıtımının sürdürülmesi; rastgele bir açıklama olmaksızın da bir gün bir kararla nihayet tedavi şemasından çıkarılmış olması sürecin en çarpıcı yaklaşımlarından biridir.

Halihazırda, çabucak her test olumlu hastaya dağıtılan başka bir ilacın gerek ülkemizdeki gerekse memleketler arası literatürdeki çalışma sonuçlarıyla etkisizliği gösterilmiş olmasına karşın hala dağıtılması ve kullanımının sürdürülmesi birebir ölçüde açıklamaya muhtaçtır. Belirtilen ilaçların bu derece yaygın kullanıldığı bir ülke bulabilmek zordur.”

“SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM AZALDI”

“Özel sıhhat kurumlarına müracaat sayısında kısmi bir azalma, kamu Hastaneleri ve üniversite hastanelerine müracaat sayılarında ise önemli bir düşüş meydana gelmiştir. Sıhhat İstatistikleri Yıllığı 2020 Haber Bültenine nazaran de 2020 yılında tabibe müracaatın yüzde 42,2’si birinci basamak sıhhat hizmeti veren kurumlara yapılırken, yüzde 57,8’i ikinci ve üçüncü basamak sıhhat kurumlarına yapılmıştır.

Kişi başı tabibe müracaat sayısı 2019 yılında 9,8 iken yüzde 26,5 azalarak 7,2 olmuş, özel merkezlere olan müracaat sayısı 6 milyon azalırken (yüzde 7,5) devlet ve üniversitelere müracaat 163 milyon (yüzde 37,6) azalmıştır. Ertelenmiş sıhhat hizmetleri fazladan ölümlere, geciken teşhislere, komplike hale gelen hastalıklara yol açmıştır.”

“NÜFUSUN EN AZ YÜZDE 85’İNİN AŞILANMASI GEREKİYOR”

“Sağlık Bakanlığı datalarına nazaran uygulanan toplam aşı ölçüsü 110 milyon dozu aşmıştır. Gerek birinci doz gerekse ikinci doz ve tanımlanmış kümelerde destek doz için günlük aşılanma oranlarındaki azalma dert vericidir. Aşılanma oranlarının bakanlığın tablolarda sunduğu üzere 18 yaş üzerini değil tüm nüfusu dikkate alır oranlarla sunulması gerçekçi kıymetlendirme için kuraldır.

Sirkülasyonda hükümran varyant olarak bildiğimiz Delta varyantı şartlarında aşı takvimini tamamlamış nüfus oranının en az yüzde 85 olması gerektiği öngörülmektedir. Kayıt dışı göçmenlerin de aşılamada yok sayıldığı ortadadır. Hem ülke içinde hem de milletlerarası alanda hepimizin korunmadığı şartlarda hiçbirimiz inançta olamayız.”

“FİLYASYON BÜSBÜTÜN UNUTULDU”

“Bakanlığın bilimsel gerekliliklere uygun yapmadığı filyasyon artık büsbütün unutulmuş durumdadır. Aktif olmayan salgın denetimi nedeniyle önlenmeyen vefatlar daha evvel de tekraren lisana getirdiğimiz üzere hayat hakkı ihlalidir, toplumsal cinayettir. Kent hastanelerine yönelim temini ismine kapatılmış olan kent içinde erişilebilir hastanelerin yokluğunu da pandeminin gerektirdiği çeşitli sıhhat hizmetlerinin aksaması ile yaşadık.”

“İKTİDARA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATMALI”

“Bu salgında sınıfsal niteliği de gözeten bütüncül bir bakışı iktidarların kendilerine gündem edinmeyeceğini görmek gerekir. Bu bütüncül bakışı birlikte talep etmek, iktidarlara yükümlülüklerini hatırlatarak bu salgının sömürüyü derinleştiren ve yeni salgınları körükleyen varlığına dur demek hepimizin sorumluluğudur.”

KAYNAK: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Ediyorum Daha Fazla Bilgi